Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 28+476 do km 29+460, gmina Kowala, powiat radomski, woj. mazowieckie” – nr postępowania

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32+417 wraz z przebudową skrzyżowania z drog

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 718 w km 6+030 – km 8+130” - nr postępowania 084/17 

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części -  nr postępowania 096

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km 132+660 do km 133+745 w miejscowości Krasnosielc (L=1,085 km)” - nr postępowania 114/17  

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka - Ostrów Maz. od km 33+800 do km 35+140 (L=1,340 km) - nr postępowania 130/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skryżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie. 

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 0+130 do km 1+400 gm. Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 131/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 11+817 do km 19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 z podziałem na 8 części - postępowanie 166/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 częś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części.

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka od km 123+100 do km 124+100 i od km 124+500 do km 128+400 (L= 4,900 km)” - nr postępowania 200

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich,  będących w zarządzie  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zada

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 310,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na  2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 701 km 3+640 – km 5+540 oraz  km 6+800 – km 7+720 oraz km 8+640 – km 10+800.” - nr postępowania 0

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.  od km 29+400 do km 33+800 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Jelo

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku 29+000 do km 29+940 Choiny – Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński – etap III” - nr postępowania 042

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potwor

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą od km 23+100 do km 30+625 – nr postępowania 076/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki –

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec na odcinku od km 38+400

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na dwóch odcinkach: w km 35+300 do 37+300 dł. 2,0 km na odcinku Uderz – Łady i w km 48+174 do 50+200 dł. 2,026 km w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 w km 57+500 do 60+000 dł. 2,5 km na odcinku Gorzewo-Susk ” - nr postępowania 242/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 559 w km 41+800 do 42+300 dł. 0,5 km na odcinku Srebna- Mańkowo” - nr postępowania 245/18

Powiadom znajomego