Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części -  nr postępowania 096

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 z podziałem na 8 części - postępowanie 166/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 częś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części.

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich,  będących w zarządzie  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zada

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 310,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na  2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 13+230  do km 14+200; od km 17+690 do km 17+952” - nr postępowania 037/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont cząstkowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Duchnów gmina Wiązowna na odcinku od km 44+468  do km 46+108” - n

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 w km 0+000 do km 0+429” - nr postępowania 062/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 (ulicy Modlińskiej) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Wieliszewie, gmina Wieliszew, powiat legionowski” -

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 5 szt. skrapiarek na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części” – nr postępowania 147/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km 123+100  do km 124+100 i od km 124+500 do km 128+400 (L=4,900 km)- kontynuacj

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu Ø 80 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 w km 37,532 wraz z odtworzeniem nawierzchni” - nr postępowania 187/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z podziałem na

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 007/2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 805 w granicach pasa drogowego polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego nad kan

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 8+100 do km 9+100” - nr postępowania 012/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 5+689 do km 6+196 dł. 0,507 km w miejscowości Wola Szydłowska” - nr postępowania 027/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 4+743 do km 6+030 długości 1,287 km w miejscowości Szaruty, na terenie gminy Liw,  powiat węgrowsk

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 1 649 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na tereni

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 16+800 do km 17+570, od km 18+050 do 20+000 i od km 54+200 do 54+600”- nr postępowania 018/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu w miejscowości Borkowo nad rzeką Wkrą w km 22+445 drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 03

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 122+200 do km 122+600 m. Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+500 m. Chodkowo – Kuchny (L

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach: od km 86+547 do km 87+650 i od km 88+800 do km 89+222” - nr postępowania 026/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 30+150 do km 33+745 w m. Parysów, Słup, Wilchta, na terenie gmin Parysów, Borowie, powiat garwolińs

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 17+550 do km 19+197; od km 19+677 do km 20+600; od km 59+200 do km 60+100; od km 60+

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 60+000 do km 61+700” - nr postępowania 037/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 700 od km 1+070 do km 1+546 wraz z remontem dwóch przepustów w km 1+108 i km 1+400”- nr postępowania 033/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 od km 36+963,05 do km 37+785,05” - nr postępowania 044/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 41+720 do km 43+500 na terenie gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 03

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 10+650 do km 15+286 Śnice - Mokobody, na terenie gminy Mokobody, powiat siedlecki, woj. mazowieckie

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 9+170 do km 11+100 w m. Ponikwa  na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieck

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 695 na wybranych odcinkach: od km 0+030 do km 3+730 Kosów Lacki – Olszew i od km 4+400 do km 6+000 Olszew – Ceranów na t

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pomiary poziomu hałasu przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego” – nr postępowania 046/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów na odcinku od km 13+700 do km 18+200 w miejscowościach Nowa Wieś, Krześniaków

Powiadom znajomego