Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części -  nr postępowania 096

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 z podziałem na 8 części - postępowanie 166/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 częś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części.

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich,  będących w zarządzie  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zada

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 310,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na  2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 13+230  do km 14+200; od km 17+690 do km 17+952” - nr postępowania 037/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont cząstkowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Duchnów gmina Wiązowna na odcinku od km 44+468  do km 46+108” - n

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 w km 0+000 do km 0+429” - nr postępowania 062/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 (ulicy Modlińskiej) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Wieliszewie, gmina Wieliszew, powiat legionowski” -

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 5 szt. skrapiarek na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części” – nr postępowania 147/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km 123+100  do km 124+100 i od km 124+500 do km 128+400 (L=4,900 km)- kontynuacj

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu Ø 80 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 w km 37,532 wraz z odtworzeniem nawierzchni” - nr postępowania 187/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 14+900 do km 16+535 (L= 1,635 km), na terenie gminy Joniec” - nr postępowania 194/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia:     „Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 2+850 do km 12+450 (L=9,600 km) z wyłączeniem skrzyżowania typu RONDO km 5+844 w miejscowości

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 8+875 do km 9+675 (L=0,800 km) na terenie gminy Tłuszcz, powiat wołomiński.” - nr postępowania 193/

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w granicach pasa drogowego polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w miejscowoś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie pn: „ Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z podziałem na

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w m. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego w km 11+147,82 do km 11+710,38 wraz z dwoma odcinkami przejściowymi dł

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 0+031 do km 0+455 długości 424 m (od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do m. Chybów) na terenie gm

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 5+800 do km 6+600” - nr postępowania 010/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 20+250 do km 21+250” - nr postępowania 011/20

Powiadom znajomego