Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560  od km 53+681 do km 54+390 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 370488W ul. Przemysłowa w m

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych M

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych  w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 6

Powiadom znajomego