Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na wybranych odcinkach od km 6+940 do km 8+390 Suchodół – Polków Sagały, od km 9+730 do km 11+458   Polk

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowani

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 805 w granicach pasa drogowego polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 8+835 do km 9+350 ul. Kutnowska i ul. Nowy Rynek w Gąbinie”- nr postępowania 013/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 8+100 do km 9+100” - nr postępowania 012/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 25+650 do km 26+900 na terenie gm. Borkowice, powiat przysuski, województwo mazowieckie”- nr postępowani

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 4+743 do km 6+030 długości 1,287 km w miejscowości Szaruty, na terenie gminy Liw,  powiat

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 738 w km 6+450 do km 8+620 na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - n

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 52+495 do 53+573” - nr postępowania 020/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na rozbiórce istniejącego  i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 11+394 do km 11+894” - nr postępowania 014/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 8+700 do km 9+100, od km 9+500 do km 10+700, od km 28+200 do m 31+400, od km 40+700 do km 41+

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 245,50 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewó

Powiadom znajomego