Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części” - 

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi polegająca na budow

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski” - nr postępowani

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020” – nr postępowania 099/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia:     „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862  na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck” - nr postępowania 089/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 1+900 w miejscowości Łęg do km 3+860 w miejscowości Gassy, gmina Konstancin - Jeziorna,  po

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 95+150 do km 98+954.” - nr postępowania 092/19

Powiadom znajomego