Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku od km 3+469,70 do km 8+778,18 (L=5,308 km) odcinek od m. Zawodzie do m. Dęby - nr postępowan

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 633

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie –

Powiadom znajomego