Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 6+350 do km 10+020 (L=3,670 km)” – kontynuacja niezrealizowanych robót -

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 3+730 do km 4+400 w miejscowości Olszew na terenie gminy Ceranów, pow. sokołowski, woj. m

Powiadom znajomego