Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40, w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażoweg

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia:     „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021 z podziałem na 8 części”  – nr postępowania 094/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021” – nr postępowania 092/20

Powiadom znajomego