Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz.” - nr postępowan

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 10+020 do km 20+700 (L = 10,680 km.)” - nr postępowania 249/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rzece Rokitnica wraz z remon

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 w km 9+100 do 10+200 dł. 1,1 km w m. Sokołów” - nr postępowania 244/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 na dwóch odcinkach: w km 5+000 do 5+800 dł. 0,8 km na odcinku Duninów – Lipianki i w km 16+613 do 17+223 dł

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 0+050 m. Węgrów do km 4+743 m. Szaruty długości 4,693 km na terenie miasta Węgrów i gminy

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km 135+700 do km 138+200 (L=2,500 km) od m. Biernaty do m. Bagienice Szlacheckie ” -

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. - Nowa Wieś od km 0+000 do km 1+064 miejscowość Maków Maz. (L=1,064 km) - nr postępowania 250/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont  drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 18+400 do km 22+450 (L=4,050km) z wyłączeniem mostów w miejscowościach Cieksyn i Pieściro

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+7

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 265 w km 41+200  do km 42+450 o długości 1,250 km w Gostyninie, ul. Kowalska” - nr postępowania 247/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Długa w miejscowości Goździówka w km 37+907 drogi wojewódzkiej nr

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszków na odcinku od km 0+000 do km 6

Powiadom znajomego