Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi w zakresie remontu przepustu w km 5+004 drogi wojewódzkiej nr 736 w miejscowości Zakrzew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 42+076 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Stare Budy wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 04

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z bu

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu przez rzekę Czarna w miejscowości Duczki w km 34+174 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr po

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podzi

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejon

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 3+800 do 5+000, gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 028/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 729 w km 2+800 do 4+290, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 033/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 23+900 do km 24+528; od km 25+705 do km 26+308; od km 27+854 do km 28+067; od km 34+706 do km

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 1 917 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy  i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckie

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 61+635 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Wygoda wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 046/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego metodą powierzchniowego utrwalenia wraz z o

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 37+600 do 38+166, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj.  mazowieckie” - nr postępowania 049/1

Powiadom znajomego