Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu Ø 80 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 w km 37,532 wraz z odtworzeniem nawierzchni” - nr postępowania 187/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 9+900  do km 10+726 (L=0,826 km) na terenie gminy Wołomin, powiat wołomiński” - nr postęp

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 14+900 do km 16+535 (L= 1,635 km), na terenie gminy Joniec” - nr postępowania 194/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia:     „Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 2+850 do km 12+450 (L=9,600 km) z wyłączeniem skrzyżowania typu RONDO km 5+844 w miej

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+132,50 (stary p

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu Ø 150 z niezbędnymi dojazdami, w granicach pasa drogowego, w ciągu drogi woje

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 8+875 do km 9+675 (L=0,800 km) na terenie gminy Tłuszcz, powiat wołomiński.” - nr postępow

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w granicach pasa drogowego polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w miej

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 142+280 do km 143+000 w miejscowości Ruzieck (L=0,720 km)” - nr postępowania 19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 707 w km 50+400 do km 53+380 na terenie gm. Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie” -

Powiadom znajomego