Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych p

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podzi

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi woj. nr 618 od km 44+550 do km 46+125 (L = 1,575 km) na terenie gminy Wyszków, powiat wyszkowski. - nr postępowania 050/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 5+500 do km 6+700 na terenie gm. Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 630 na odcinku od km 0+000 do km 3+400 (L=3,400 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki,  powiat nowodworski” -

Powiadom znajomego