Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowieck

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.  od km 21+940  do km 24+300 (L=2,360 km)” - nr postępowania 121/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 11+894 do km 12+894” - nr postępowania 118/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowiecki

Powiadom znajomego