Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 3+784 do km 3+884 wraz  z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838 drogi wojewódzkiej nr 876 w m

Powiadom znajomego