Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 007/2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 5+800 do km 6+600” - nr postępowania 010/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 0+031 do km 0+455 długości 424 m (od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do m. Chybów) na terenie gm

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w m. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego w km 11+147,82 do km 11+710,38 wraz z dwoma odcinkami przejściowymi dł

Powiadom znajomego