Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 od km 36+963,05 do km 37+785,05” - nr postępowania 044/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 60+000 do km 61+700” - nr postępowania 037/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 9+170 do km 11+100 w m. Ponikwa  na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieck

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 122+200 do km 122+600 m. Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+500 m. Chodkowo – Kuchny (L

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 700 od km 1+070 do km 1+546 wraz z remontem dwóch przepustów w km 1+108 i km 1+400”- nr postępowania 033/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 41+720 do km 43+500 na terenie gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 03

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu w miejscowości Borkowo nad rzeką Wkrą w km 22+445 drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 03

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 17+550 do km 19+197; od km 19+677 do km 20+600; od km 59+200 do km 60+100; od km 60+

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat gostyniński” - nr postępowania 025/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 16+800 do km 17+570, od km 18+050 do 20+000 i od km 54+200 do 54+600”- nr postępowania 018/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 5+689 do km 6+196 dł. 0,507 km w miejscowości Wola Szydłowska” - nr postępowania 027/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 30+150 do km 33+745 w m. Parysów, Słup, Wilchta, na terenie gmin Parysów, Borowie, powiat garwolińs

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 77+185 do km 77+935 – dł. 0,750 km w m. Rościszewo” - nr postępowania 030/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach: od km 86+547 do km 87+650 i od km 88+800 do km 89+222” - nr postępowania 026/20

Powiadom znajomego