Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+900 do km 16+900 Magnuszew do miejscowości Przewóz Tarnowski, gmina Magnuszew, powiat Kozienicki

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 6+035 do km 7+635 (L=1,600 km) na terenie gminy Naruszewo” - nr postępowania 011/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 43+400 do km 44+520 (L=1,120 km) na terenie gminy Wyszków” - nr postępowania 006/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 2+200 do km 5+300 w miejscowości Ostrówik, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński” - nr postępowa

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 6+030 miejscowość Szaruty do km 10+650 miejscowość Śnice długości 4,620 km na terenie gminy Liw, po

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 36+600 do 37+975, gmina Belsk Duży, powiat grójecki, woj.  mazowieckie” - nr postępowania 024/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 25+600 do 26+146, gmina Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 025/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 51+758 m. Wólka Nosowska do km 54+589 gr. województwa dł. 2,831 km na terenie gminy Stara Kornica,

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (chodnik), wraz

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 86+500 miejscowość Kostki do km 87+210 w miejscowości Emilianów długość 0,710 km na terenie gminy S

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 580 od km 37+200 do km 41+000 oraz od km 43+635 do km 44+300” - nr postępowania 015/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie od km 39+450 do km 39+930”- nr postępowania 002/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez Kanał Bródnowski w km 16+321 drogi wojewódzkiej nr 631 wraz z dojazdami w niezbędny

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 od km 1+687 do km 2+000 i od km 4+211 do km 4+950 (L=1,052 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodwors

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 6+930 do km 9+170, gmina Garbatka- Letnisko, powiat kozienicki, woj.  mazowieckie” - nr postępowania 014/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 od km 12+150 do km 14+695 (L=2,545 km) na terenie gminy Wieliszew, pow. legionowski” - nr postępowania 010/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 620 na trzech odcinkach od km 10+200 do km 10+700, od km 11+275 do km 12+440 i od km 12+600 do km 13+300 (L = 2,365 km)

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont odcinka drogi woj. nr 630 od km 3+400 do km 3+700. (L=0,300 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski.” - nr postępowania

Powiadom znajomego