Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. województwa) na terenie Gminy Sobienie Jeziory od km 34+620 do k

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały – zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogo

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin – Grudusk – Ciechanów w m. Ciechanów od km 45+390 do km 46+302” - nr postępowania 163/19  

Powiadom znajomego